Action plan

 

Представяме на Вашето внимание оферта за Action plan, предназначен за вътрешна употреба. Той свежда на изпълнително ниво целите, които трябва да бъдат постигнати.

Какво е това Action plan?

Всяка компания трябва да знае какво иска да постигне, но понякога фирмените цели не са формулирани правилно или не са актуализирани във времето. В този план те се потвърждават или преформулират, така че се задава ясно посоката на къде ще се движи фирмата.

За кого е подходящ?

За малки и средни до големи фирми, които знаят какво искат да постигнат, но им липсва организация и координация на дейности, задачи и персонал.

Бизнес план

Ползи от този Action plan за Вашата организация:

 • Затвърждаване или преформулиране на фирмените цели
 • Задаване на ясна посока
 • Подобряване на организацията и координацията на работа
 • Конкретни задачи за изпълнение, които са приоритизирани, съобразно целите на фирмата
 • Адекватно формулирани срокове на поставени задачи
 • Концентриране на фирмения ресурс по посока на изпълнение на целите на фирмата
 • Намаляване на загубата на ценно работно време
 • Създване на екипен дух и фирмена култура
 • Ефикасен контрол по всяко време

 

За кого е предназначен Action plan-а?

Този план е предназначен за собственици и управители на фирми, и се използа за вътрешна употреба

Бизнес план

Съдържание на Action Plan

Най-общо планът за действие съдържа следната информация:

 1. Формулиране на ясни и работещи цели
 2. Дейности по приоритети
 3. Описание на дейностите
 4. Избор на изпълнители
 5. Срок на изпълнение
 6. Отговорник изпълнение
 7. Графици
 8. Табло с резултати

 

Action планът е практически ориентиран и води до постигане на желаните резултати.

V Consulting Bulgaria консултира как да напишете бизнес план, подпомага доразработването на вашия бизнес план, попълва формуляри на бизнес план за финансиране, изготвя бизнес планове. Полезни сме с обективния, външен и независим характер на нашите проучвания и бизнес препоръки.

СТАРТИРАЙТЕ БИЗНЕСin BULGARIA

 

РАБОТАТА НИ НОСИ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

 •  

  Team Member

  ВЕСЕЛА ЧЕРНЕВА-ЯНКОВА

  Тя е консултант по бизнес, професионален мениджър, иконоист. Притежава професионална квалификация по бизнес администрация и магистърска степен по стопанско управление от СУ „Климент Охридски”. Също така е магистър по философия, с диплома от същия Университет. Има редица специализации в областта на мениджмънта, управлението на проекти и търговията. Заемани длъжности: изпълнителен директор и член на съвета на директорите, мениджър "развитие на бизнеса", стратегически консултант по организационно развитие. Весела Чернева-Янкова e член на "Съюз на икономистите в България" и сътрудник на Световна банка по проекта "Doing business".

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

КОНТАКТИ

АДРЕС

гр. София, ул. "Богатир" №5

ТЕЛЕФОНИ

02 973 67 08, 0886 168 108