Action plan

Представяме на Вашето внимание оферта за Action plan, предназначен за вътрешна употреба. Той свежда на изпълнително ниво целите и резултатите, които трябва да бъдат постигнати.

Какво е това Action plan?
Всяка фирма знае какво иска да постигне, но понякога и не винаги тези цели са формурирани правилно. С този план те се потвърждават или преформулират, така че се задава ясно посоката на къде ще се движи фирмата през следващата година.

 

За кого е подходящ?
За средни до големи фирми, които знаят какво искат да постигнат, но им липсва организация и координация на дейности, задачи и екипи.  

Ползи от този Action plan за вашата организация:

  • Затвърждаване или преформулиране на фирмените цели
  • Задаване на ясна посока
  • Подобряване на организацията и координацията на работа
  • Конкретни задачи за изпълнение приоритизирани, съобразно целите на фирмата
  • Адекватно формулирани срокове на поставени задачи
  • Концентриране на фирмения ресурс в целите на фирмата
  • Намаляване на загубата на ценно работно време
  • Създване на екипен дух и фирмена култура
  • Ефикасен контрол по всяко време

 

За кого е предназначен Actiona plan?
Action планът е предназначен за собствениците и управителите на фирми и се използа за вътрешна употреба.


Съдържание на Action Plan
Най-общо планът за дейностите трябва да съдържа следната информация:

1. Формулиране на ясни и работещи цели
2. Дейности по приоритети
3. Описание на дейностите
4. Избор на изпълнители
5. Срок на изпълнение
6. Отговорник изпълнение
7. Графици
8. Табло с резултати

 

Action плана е практически ориентиран и води до постигане на желаните резултати.
Цена за написване на Action plan: 300 лева.

 

 

 

 

V Consulting Bulgaria консултира как да направите Вашата организация по-добре функционираща, като разработва Action plan. Полезни сме с обективния, външен и независим характер на нашите препоръки и бизнес услуги.