Бизнес план за 333 лева

Представяме на Вашето внимание Brief business plan. С този бизнес план задавате посоката на развитие на вашия бизнес през следващата година.


Какво представлява Brief business plan?

Това е синтезиран вариант, който съдържа всичко, което съдържа един бизнес план, представено в кратка изчистена форма.

 

За кого е подходящ?
Този продукт е създаден за малки до средни български фирми.

 

Ползи, които бизнес плана ще донесе на вашата организация:

  • Задаване на посоката на развитие на фирмата в едногодишна перспектива
  • Справяне с несигурната бизнес среда
  • Фокусиране на бизнеса чрез конкретни цели за изпълнение
  • Страничен поглед върху силните и слабите страни
  • При разкриване на нови бизнес полета, възможности за развитие на бизнеса
  • Концентриране на ресурси в перспективни направления
  • Повишаване нивото на мотивация за работа на служителите
  • Намаляване на риска

 

За кого е предназначен Brief business plan?
Бизнес план е предназначен за собствениците/ управителите на фирми и се използва за вътрешна употреба, но би могъл да се представи на доставчици, клиенти и партньори при установяване на бизнес отношения.

 


Brief business plan

 


Съдържание на Brief business Plan
Синтезираният бизнес план съдържа следната информация:

1. Описание на бизнеса
2. Визия, мисия и цели
3. Кратък анализ на пазара и конкуренцията
4. Избор на конкурентна бизнес стратегия
5. Продукти и услуги
6. Продажби и клиенти
7. Организация и управление
8. Кратки прогнозни финансови отчети
9. Основни финансови показатели
10. Препоръки за финансиране

 

Цена за написване на Brief business plan: 333 лева.
Срок за изготвяне:
две седмици.

 

 

 

V Consulting Bulgaria изработва синтезиран бизнес план, който служи за вътрешна употреба и задава посоката на развитие на фирмата. Полезни сме с обективния, външен и независим характер на нашите препоръки и бизнес услуги.

 

 

e-mail facebook skype twitter <empty>linkedin