ЗАЩО ТРЯБВА ДА ИМАТЕ БИЗНЕС ПЛАН?

След като ще говорим за нещо важно, нека първо изясним какво представлява бизнес планът.
Това е документ, краен резултат от планиране. Той представлява подробно изложение на бизнес идеята, определяне на целите и как те ще бъдат постигнати, съдържа резултатите, към които се стремим. Бизнес планът представлява нашата ориентация какво трябва да предприемем днес, за да имаме успех утре.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирането като процес е издигнато в култ от плановата кономика, но същност има своите основания и смисъл, защото е ориентирано към бъдещето, провокира нещата да се случват по желан начин, показва движението от точка А до точка Б, прогнозира събития, намалява несигурността, произтичаща от неизвестното.От бизнес план имат нужда както големите компании с множество бизнеси, така и средните фирми. Създаването на бизнес план е важно преди всичко за всеки собственик и Управител, и за бизнеса, за да оцелява и да се развива.

 

Ползите от наличието на бизнес план са:

  • Справяне със сложността на средата
  • „Виждане” на силните и слабите страни
  • Ясен поглед върху бизнеса
  • Вземане на адекватни решения
  • Разкриване на нови бизнес полета, възможности за разширение на бизнеса
  • Концентриране на ресурси в перспективни направления
  • Предвиждане на промени и последици, своевременна реакция
  • Намаляване на риска
  • Общи възгледи за развитие, корпоративен дух
  • Ефикасен контрол

 

Бизнес планът може да е свързан със създаването/стартирането на бизнес, последващо развитие на бизнеса, предстоящи бизнес комбинации. Написването на бизнес план може да има за цел да търси финансова подкрепа от банка/финансираща организация или от инвеститор/бизнес ангел, но може да е предназначен за вътрешна употреба за целите на собственика/ Управителя/акционери. В този смисъл при съставянето на бизнес плана е важно да се мисли от гледната точка на това за кого е предназначен и респективно да се акцентира на определени раздели в него. За когото и да е предназначен бизнес планът, за всяка компания той е необходимост, за да може да се оцени текущата работа и да се знае дали и в каква посока се движи бизнеса.


Година след написване на първия бизнес план се налага „да спрете”, за да проверите неговата актуалност. Ако той е все още валиден, можете да продължите да го изпълнявате, като попълните съответния бюджет за предстоящата година. В случай на промени във външната и вътрешната среда, при автопровокиране на промени, Вашият първоначален план със сигурност няма да е актуален и ще е нужно да разработите нов бизнес план. Дори ако приходите и печалбите Ви са по-високи от очакваните, пак трябва да преразгледате бизнес плана, защото може да се окаже, че имате възможност да изпълните по-амбициозен план.

 

 

 

V Consulting Bulgaria консултира как да напишете бизнес план, подпомага доразработването на вашия бизнес план, попълва формуляри на бизнес план за финансиране, изготвя бизнес планове. Полезни сме с обективния, външен и независим характер на нашите проучвания и бизнес препоръки.