ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН


Ако имате добра идея за стартиране или за развитие на вече съществуващ бизнес, трябва да я разработите и да опишете как тя би могла да се осъществи. Професионалният начин за представяне на всяка бизнес идея е под формата на бизнес план, независимо от това за кого е предназначен - за Вас като Управител, за собствениците, за инвеститор или за финансираща организация. При всички положения, това което ще Ви върши работа е бизнес план „по мярка”, разработване на Вашата идея за Вашата дейност за Вашата организация.

Изготвянето на бизнес план може да се окаже лесна или не чак толкова лесна задача с оглед на Вашата подготовка и наличие на време. Ето защо ние от V Consulting Bulgaria предлагаме различни ценови решения за изготвяне на бизнес план:


РЕЗЮМЕ към БИЗНЕС ПЛАН на цена от 200 лева.

Разработване на резюме (executive summary) към бизнес план при наличие на вече разработен бизнес план.

 

БИЗНЕС ПЛАН ЗА ФИНАНСИРАНЕ на цена от 300 лева.

Структуриране на информацията за Вашия бизнес във формуляр, предоставен от финансираща организация.

 

БИЗНЕС ПЛАН на цена от 400 лева.

Съдействие за структуриране на бизнес плана, окомплектоване на съдържанието, допълване на необходимата информация, когато разполагате с проучване и сте разработили основния текст.

 

БИЗНЕС ПЛАН на цена от 900 лева.

Разработване на бизнес план (резюме, съдържание, подкрепящо и обосноваващо идеята,
приложения) на база на предоставена от Вас информация за вътрешната и външната среда.

 

БИЗНЕС ПЛАН на цена от 1700 лева.

Пълна разработка на бизнес план, влючващо проучване на средата, резюме, съдържание,
подкрепящо и обосноваващо идеята, приложения.

 

 

delimiter key

 

V Consulting Bulgaria консултира как да напишете бизнес план, подпомага доразработването на Вашия бизнес план, попълва формуляри на бизнес план за финансиране, изготвя бизнес планове. Полезни сме с обективния, външен и независим характер на нашите проучвания и бизнес препоръки.

 

e-mail facebook skype twitter linkedin blogger