ОПТИМИЗАЦИЯТА НА СТРУКТУРИ - КЛЮЧ КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА

 

Когато се говори за оптимизация на структури, в масовия случай се разбира съкращаване на персонал, намаляване на ресурси, налагане на финансови ограничения.


Нашата програма за оптимизация на структури работи на друг принцип: предлага такива промени, които да доведат до по-ефективно работеща организация, без това непременно да става на рестрикционен принцип.

development

 

Програмата постига резултат при по-големи организации, където има възможности за маневриране.

 

Програма е предназначена за:

  • Държавни структури – министерства, агенции, големи общини
  • Банки и финансови организации с клонова мрежа
  • Частен бизнес с над 200 човека персонал

 

 

Базова цел: промени, която да доведе до по-ефективно работеща организация. Дефинирането на подцелите на програмата става съвмество с Управителното тяло на организацията.

 

Как постигаме заложените в програмата цели?
На първо място търсим на слабите места в работата на организацията. На следващ етап предлагаме проекторешения за тяхното избягване и оздравяване. Следва прилагане на одобрените мерки.

 

purpose

 

Разработената от нас методология включва изследване и диагностика в 7 направления:

 

1. Дизайн на организацията

 

2. Средства-време-човекоресурс

 

3. Функции-дейности- отдели –звена

 

4. Манипулации и задачи

 

5. Работни процеси

 

6. Управление на документооборот

 

7. Лоялност към организацията и корпоративна култура

 

cooperation

 

Резултати
Постигнатите резултати се оценяват чрез измерване на ползите за организацията.

Цена за провеждане на услугата
Цената, която ще ни заплатите няма да надхвърли 1/3 от реализираните ползи.

 

 

 

 

V Consulting Bulgaria провежда задълбочен анализ на фирми и държавни структури, препоръчва оптимизиращи работата на организацията мерки, съдейства за въвеждане и прилагане на одобрените мерки. Полезни сме с обективния, външен и независим характер на нашите бизнес съвети и препоръки.

 

email facebook skype twetter linkedin blogger