Опитвате ли се да приложите най-добрите практики във Вашата организация? Искате ли да продавате повече продукти на Вашите клиенти? Срещате ли трудности? Чувствали ли сте се безсилен, когато някои от предприетите бизнес инициативи не носят очакваните резултати, защото промените се налагат трудно?


Може би можем да помогнем…

Ние сме консултантска компания V Consulting, базирана в София, създадена с идеята да подпомага ръководители, управители и предприемачи да подобряват дейността на организациите, които ръководят. Водени от тази наша мисия, разработихме пакет от услуги, предназначени за частния сектор, неправителствени организации, общини и инвеститори. През 2010г. решихме да разработим нова програма, предназначена за банки, застрахователни компании и други небанкови финансови организации.

 

Тази специална програма се ръководи от г-н Оливие Бърно и изпълнява съвместно с нашата компания V Consulting Bulgaria.

 

Г-н Оливие Бърно е дългогодишен консултант с над 15 годишен опит в областта на стратегическото управление и организационното проектиране във финансовия сектор. Той завършва мениджмънт и финанси във Франция и притежава MBA от водещо английско бизнес училище. Г-н Бърно започва кариерата си в Societe Generale Corporate&Investment Banking преди да се фокусира върху консултирането. Той е работил във водещите консултантски компании McKinsey&Company и Gemini Consulting. През 2004 г. основава собствена консултантска компания, Aetius Strategy Advisory, базирана в Лондон.

 

Съчетанието на консултантски умения от световна класа с познанията за манталитета и спецификата на местния пазар прави нашата програма наистина въздействаща.Тя е разработена на база на активни в момента проекти, които финансовите организации прилагат в Централна и Източна Европа.

pyramid with verify

Позволете ми да Ви запозная с програмата в нейните 5 направления:

1/ Съгласуване на дейности. След етапа на бързо разширение, свързано с откриване на клонове, създаване и/или придобиване на местни фирми, банките и застрахователните компании изпитват нужда да сложат ред в създалия се безпорядък, като стандартизират отделните процеси. Ние бихме могли да помогнем за препроектиране на дейностите и за управление на промяната.

 

2/ Подпомагане на управлението в етапа след присъединяване на структури. Статистиката показва, че една на всеки две сделки по сливане или придобиване не постига очаквания ефект, в по-голямата част от случаите, поради проблеми след процеса на обединяване. Този етап е значително по-труден, когато има културни различия между чуждестранната придобиваща компания и придобитата (българска) компания. Присъединената компания трябва да разглежда важни въпроси като какво да интегрира и в какъв обхват. Трябва ли основните процеси да се проектират подобно на стандартните процеси на придобиващата компания или е по-добре придобитата компания да се проектира, използвайки най-добрите практики от двете компании? Как да управляваме етапа след сливане, без да изгубим ключови клиенти и служители?

 

3/ Формулиране на бизнес стратегии. Ако сте решили да разширявате продуктовото си предлагане и/или да търсите нови потребителски сегменти, ние бихме могли да съдействаме с оценка на атрактивността на сегмента, с определяне на силните и слабите страни, възможности и заплахи, разработване на стратегия, проектиране на организация и изготвяне на бизнес план.

 

4/ Пресичащи се продажби. Ние консултираме финансови компании с различни бизнеси като банкиране на дребно, застраховане, инвестиционни услуги, лизинг, факторинг, взаимни и пенсионни фондове и др. как да продават повече продукти на своите клиенти с развитие на т.н. cross sales. Ние бихме могли да съдействаме за оценяване на възможностите, за разработване на нови услуги, ако е необходимо, за адаптиране на организацията (дистрибуторски канали и бек-офиси), за разработване на програма за мотивиране на търговците.

 

5/ Отчетност, осъществявана между локалните банкови офиси и централата като определяне на форми и отчети, измерване на риска и др.

 

В качеството ни на външни консултанти, ние предлагаме обективен анализ, независими препоръки и висококачествена услуга.

email facebook skype teitter linkedin blogger