НАЙ-ВАЖНОТО ЗА БИЗНЕС ПЛАН

 

Какво представлява бизнес планът?

Бизнес планът е документ, краен резултат от планирането. Той представлява подробно изложение на бизнес идеята, определяне на целите и как те ще бъдат постигнати, съдържа резултатите, към които се стремим.

Кой има нужда от бизнес план?

От бизнес план имат нужда както стартиращи компании, така и съществуващи фирми, средни и големи, в противен случай рискувате да се носите по течението, да работите "ден за ден", без ясно определено, осъзнато и дефинирано бъдеще.

За кого е предназначен бизнес планът?

Бизнес планът може да е предназначен за:

 • Кредитори – банки и други финансиращи организации
 • Инвеститори
 • Собственици/ Акционери
 • Съдружници
 • Вътрешна употреба
 • Доставчици, клиенти, партньори
 • Общини

За когото и да е предназначен бизнес планът, за всяка действаща компания той е необходимост, за да може да се оцени текущата работа, за да се знае дали и в каква посока се движи бизнеса. При промени на вътрешната и външната среда той е задължителен.

Успешният бизнес план...

Той отразява правилно цялостната, стратегическа картина и конкретната картина на Вашия бизнес, в унисон със средата.

Примерно съдържание на бизнес план

 1. Резюме
 2. Описание на бизнеса
 3. Визия, мисия и цели
 4. Анализ на външната среда
 5. Пазари и конкуренция, конкурентна бизнес стратегия
 6. Продукти и услуги
 7. Продажби и клиенти
 8. Организация и управление
 9. Прогнозни финансови отчети - баланс, приходи и разходи, паричен поток
 10. Финансови показатели
 11. Финансиране
 12. Оперативен план
 13. Авариен план „Б”, подсигуряване срещу опасността този план да не проработи
 14. Приложения

Плановете на отделните функционални звена (производство, маркетинг, човешки ресурси и др.), плановете за действие (работни планове) и бюджетите са продължение на изготвения бизнес план, те са базирани и следват стратегическите мерки, залегнали в бизнес плана.

 

бизнес план

 

Цени за изработка на бизнес план

Концептуален бизнес план - съдържа най-необходимата информация в кратка форма с обем 10 страници, подходящ за вътрешна употреба или за контрагенти (клиенти, доставчици) - 450 лева

Бизнес план за финансиране - съдържа изискваната информация с обем 25 страници, подходящ за кандидатстване за банков кредит - от 900 лева

Бизнес план, предназначен за привличане на инвеститор или финансиране от инвестиционен фонд с обем 50 страници - от 1200 лева

 

Бизнес плановете не са вечни

Година след написване на първия бизнес план се налага да актуализирате своя план, което означава „да спрете”, за да проверите дали той отговаря на реалността. Ако той е все още валиден, можете да продължите да го изпълнявате, като попълните съответния бюджет за предстоящата година. Разбира се, може да решите да преработите Вашия бизнес план, за да добие планът Ви по-ясни и конкретни очертания. Отговорът обаче може и да е „не”, в резултат на: реалните годишни резултати са по-лоши от прогнозните, промяна на икономическата ситуация, преразпределяне на пазара, промяна на потребителското търсене, вътрешно напрежение и конфликти и т.н. В този случай, Вашият първоначален план със сигурност вече няма да е ефикасен и ще е нужно да разработите нов бизнес план, който да отчита променените фактори. Дори ако приходите и печалбите Ви са по-високи от очакваните, пак трябва да преразгледате бизнес плана, защото може да се окаже, че имате възможност да изпълните по-амбициозен план.

V Consulting Bulgaria консултира за подходяща структура и съдържание на бизнес план, подпомага доразработването на Вашия бизнес план, попълва формуляри за финансиране, разработва професионално бизнес планове с впечатляващо представяне чрез инфографика. Полезни сме с обективния, външен и независим характер на нашия бизнес анализ и препоръки.

СТАРТИРАЙТЕ БИЗНЕСin BULGARIA

 

РАБОТАТА НИ НОСИ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

 •  

  Весела Чернева-Янкова

  ВЕСЕЛА ЧЕРНЕВА-ЯНКОВА

  Тя е консултант по бизнес, професионален мениджър, икономист. Притежава професионална квалификация по бизнес администрация и магистърска степен по стопанско управление от СУ „Климент Охридски”. Също така е магистър по философия, с диплома от същия Университет. Има редица специализации в областта на мениджмънта, управлението на проекти и търговията. Заемани длъжности: изпълнителен директор и член на съвета на директорите, мениджър "развитие на бизнеса", стратегически консултант по организационно развитие. Весела Чернева-Янкова e член на "Съюз на икономистите в България" и експерт по проекта Business Ready, удостоена със сертификат за признание от Световна Банка.

Форма за запитване

Име и фамилия*:
Телефон*:
e-mail*:
 
Вашето запитване:

КОНТАКТИ

СЕДАЛИЩЕ

гр. София, ул. "Павел Красов" №5а

ТЕЛЕФОНИ

02 973 67 08, 0886 168 108