КАК ДА ЗАПОЧНА БИЗНЕС

 

 

Щом се намирате на тази страница, следователно вече имате идея за собствен бизнес. Поздравления!  От тук нататък предстои да направите така, че тази идея да стане възможна за реализация. Преди това, уточнете следното:

 • Има ли пазар за тази стока или услуга? Опитайте се да направите предварителна оценка на размера на пазара.
 • Защо ще се купува моят продукт?
 • Какво ще е необходимо, за да произвеждам и /или продавам?
 • Как и на кого ще продавам?
 • Браншът, към който съм се насочил, силно конкурентен ли е?
 • Какъв ресурс ще ми е необходим? – материален, финансов и човешки.
 • Ще имам ли нужда отспециално обучени за целта кадри?
 • Изискват ли се разрешителни, лицензи, сертификати за дейността?
 • Мога ли да се възползвам от външно субсидиране?
 • Разполагам ли с необходимия стартов капитал?

Ако нямате отговор на част от въпросите, ще ви е необходимо входящо бизнес проучване, което да ви ориентира първоначално и да отговори на най-важния въпрос: има ли потенциал вашата бизнес идея.

Ако сте наясно с тези въпроси, опитайте се да навлезе по-детайлно в структурирането на бизнеса – добийте повече информация за външната среда, за пазара, за конкурентите, за клиентите, вижте какви са силните и слабите страни на вашия продукт, какви са заплахите и възможностите за бизнеса, оценете какъв производствен и административен ресурс ще ви е необходим, помислете за ценовата политика и как ще дистрибутирате стоката, съставете прогнозен план за продажби, информирайте се за разходите за дейността, съставете таблица с инвестиционните разходи, оформете го във финансов план, съставете и план на дейностите с тайминг. Това е вашия бизнес план. Сега знаете какво да направите, за да реализирате вашата бизнес идея.

вашия бизнес план

Прочете повече как да съставите този прогнозен план или се доверете се на нас за изработката на вашия бизнес план.

За да влезете в процедура за стартиране на този бизнес, най-важното е да сте наясно дали ще печелите от вашата идея, какво ще ви струва и дали може да осигурите нужното финансиране. Ако не може да осигурите сам необходимите средства, вариантите са да убедите семейството и приятелите да ви подкрепят или да се сдружите по бизнес интереси, или да потърсите външно финансиране.

Започнете административно процедурата с регистрация на търговец или дружество, добиване на необходимите за дейността разрешителни, намиране на подходящ консултант, който да ви води.

 

V Consulting Bulgaria консултира как да започнете бизнес. На всички бъдещи предприемачи препоръчваме нашата лекция, която дава практична информация за администратината процедура, основни бизнес модели, насоки за справяне. Притежаваме сертификат от Световна Банка относно процедурите за стартиране на бизнес в България. Лекцията се провежда всяка събота от 11:00 до 12:00 часа, ул. "Иван Вазов" №38, цена: 50 лева. Запиши се за участие във формата за записване по-долу.

 

СТАРТИРАЙТЕ БИЗНЕС in BULGARIA

 

РАБОТАТА НИ НОСИ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

 •  

  Весела Чернева-Янкова

  ВЕСЕЛА ЧЕРНЕВА-ЯНКОВА

  Тя е консултант по бизнес, професионален мениджър, икономист. Притежава професионална квалификация по бизнес администрация и магистърска степен по стопанско управление от СУ „Климент Охридски”. Също така е магистър по философия, с диплома от същия Университет. Има редица специализации в областта на мениджмънта, управлението на проекти и търговията. Заемани длъжности: изпълнителен директор и член на съвета на директорите, мениджър "развитие на бизнеса", стратегически консултант по организационно развитие. Весела Чернева-Янкова e член на "Съюз на икономистите в България" и сътрудник на Световна банка по проекта "Doing business".

Форма за записване

Име и фамилия*:
Телефон*:
e-mail*:

КОНТАКТИ

СЕДАЛИЩЕ

гр. София, ул. "Богатир" №5

ТЕЛЕФОНИ

02 973 67 08, 0886 168 108