КАК ДА ОТВОРЯ ЗАВЕДЕНИЕ?

 

Заведение продължава да бъде мечта на голяма част от българите. Това не е детска мечта, това е мечта на активния човек. Тя е свързана с представата за неангажираща приятна работа с повече привърженици преди и все по-малко в наши дни. За други, реализирането на тази мечта "отваряне на заведение" е по-скоро свързана с приключване на един финансово успешен етап в живота, който позволява част от средствата да бъдат инвестирани в развлекателен бизнес, предимно в заведение. За една малка част от тази група хора разбирането за „заведение” не е много по-различно от това „да се управлява бизнес”, защото това си е все пак бизнес със своите административни изисквания, натовареност, проблеми, отговорности... Всъщност, както знаете, има стотици, хиляди функциониращи заведения, следователно много хора са успели да сбъднат своята мечта. Ако и вие сте от тези, които искат да реализират мечтата за заведение, подгответе се за предстоящи трудности и изпитания, защото до отваряне на заведението има много работа за вършене. Следването на план с необходимите стъпки за изпълнение със сигурност ще сложи ред и ще облекчи работата ви. Ако не сте се занимавали с бизнес до сега, ще ви бъде още по-трудно. Ако все пак сте твърдо решени да опитате, въоръжени с добра идея и с необходимите средства, ще са ви нужни и организация, дисциплина, последователност. Ако не сте такъв, поверете това на друг, за предпочитане професионалист. Ако идеята ви за заведение е мъглява и недостатъчно ясна и не разполагате с поне един от необходимите старт ресурси: собствено помещение, част от размера на инвестицията, бизнес опит, контакти с доставчици, или хиляди приятели, които да посещават заведението ви, по-разумно е да оставите мечтата да „узрее” във времето.

Първото, с което се започва, е постепенно оформящата се и придобиваща все по-ясни очертания идея (визия) за вашето заведение: какъв тип ще бъде: клуб, ресторант, заведение за бързо хранене, закусвалня, столова, кафене, бистро, бар; размер/ мащаб на заведението: колко места/клиенти ще обслужва; към каква аудитория ще е ориентирано, какъв тип клиенти искате да привлечете. От това ще зависи избора на музика, интериора, вида и класа на предлаганите храни и напитки.

Ако в обекта предвиждате да продавате цигари и тютюневи изделия, да използвате наргилета, ще Ви е необходимо разрешение от Териториална дирекция "Митници". Вижте подробности за процедурата тук.

Сега нека бъдем още по-конкретни, какво трябва да направите, за откриване на заведение. Отваряне на бистро Измислете завладяващо име. Така заведението ви ще бъде запомнено лесно. В големите градове, където изборът на заведения е голям, вашият успех в силна степен ще зависи от уникалността на заведението. Тя може да се състои в уникалност на интериора, уникално разположение и гледка, уникалност на предлаганите напитки, специфичност на предлаганите храни, музика, различна от масовия вкус, представления и др.

Изборът на локация е от изключителна важност, що се отнася до привличането на желаната аудитория. Ако имате мотел, в радиус на 20 км., от който липсва каквото и да било заведение, или сте в малко населено място с ограничена конкуренция, изискването за уникалност и неповторимост губи важността си.

С оглед на визията и желаната аудитория, изберете подходящ район. Би могло да бъде на централна улица, което ще привлича преминаващи хора, като самата локация ще рекламира заведението, или на по-отдалечено от центъра място, ако мястото предлага някакво съществено предимство, като например концентрация на млади хора.

Относно помещението. По-лесно би било да наемете помещение, използвано със същото или подобно предназначение, най-вече защото ще знаете, че заведението отговаря на изискванията, а и може евентуално да разчитате на подходящо оборудване и обзавеждане. Сключете изгоден договор за наем с оглед на вашите намерения. Дългосрочният договор е основание за отбивка от цената на наема. Преговаряйте за цената, а когато тя е достатъчно изгодна се опитайте да включите колкото е възможно повече за ползване в тази стойност. Имате задължението да удържате на собственика данък, който да превеждате на НАП, като по този начин изплащате на собственика на имота договорената стойност на наема минус 10%. Страна по договора трябва да е юридическо лице, за да се осчетоводява наема като фирмен разход, което означава, че успоредно с търсене на подходящо помещение, трябва да започнете процедура по регистрация на фирма. Процедурата отнема около седмица. Документите се подават в териториалните дирекции на търговски регистър – Агенция по вписванията. На този етап е добре да се огледате за добър счетоводител, който да обработва счетоводните документи, да начислява заплатите на персонала, да прави счетоводните отчети, и изобщо да се грижи за счетоводните въпроси и документация. Ако бизнесът върви добре, за вас ще бъде икономически изгодно да стартирате процедура по ДДС регистрация. И по този въпрос счетоводителят ще ви е от полза.

Ако помещението е Ваша собственост, ще е необходимо изготвяне и одобряване на архитектурен проект, изграждане на обекта с оглед на неговото предназначение, строителен надзор и съответно получаване на разрешение за ползване на помещението/ документ за въвеждане в експлоатация. Пакета документи се подават и обработват в „Архитектурен отдел” на съответната Община по местонахождение на обекта. Ако сте наемател, първата ви задача е да изискате от собственика този документ, т.н. статут на помещението. Това е базов документ, без него не може да продължите напред с разрешителните.

Отваряне на кафене

1.Регистрация на обекта в Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) също става по местонахождението на обекта, което, за да бъде издадено, трябва да отговаряте на санитарно-хигиенните изисквания, да имате разработена технологична документация за групите храни, които ще се продават в обекта, да има въведени добри практики за производство и търговия с храни и система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки (HACCP) или система за управление на безопасността на храните. Много е вероятно да не можете да се справите сами с тази материя, не губете време, обърнете се към професионалист в тази област. Процедурата започва с подаване на заявление в Агенцията по храните и заплащане на такса в размер на 34 лева, следва проверка от инспектор от Агенцията. На следваща етап, ако отговаряте на изискванията, обектът се вписва в регистъра. Времето, което ще ви отнеме вписването е около 7 дни. Трябва да сте наясно, че освен горепосоченото, инспекторите ще изискват да имате сключен годишен договор за ДДД обработка (дезинсекция, дератизация и дезакаризация) и протокол от извършените манипулации.

2. Според Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община стандартното работно време на търговските обекти е както следва: за търговски обекти на повече от 30 м. отстояние 6:00-23:00, за търговски обекти до 30 м. отстояние и в жилищна сграда 6:00-22:00

Ако заведението ви ще работи с удължено работно време се изисква удостоверение за измервания на допустимите нива на шум. Обърнете се към РИОКОЗ (регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве) или лицензирана лаборатория.Там нещата се случват доста по-бързо, за около 2-3 дни ще разполагате с това удостоверение, ако отговаряте на изискванията, разбира се.

Също така, за търговски обект, находящ се в жилищна сграда с режим на етажна собственост се изисква и съгласие на 50 % + 1 от собствениците, включително съгласието на всички непосредствени съседи. В заведението ще се извършват касови плащания, така че ще трябва да имате касов апарат, който има връзка и според изискванията на Приходната Агенция . Трябва да имате касова книга, която да водите ежедневно.

Регистрацията на търговски обект става с подаване на заявление за работно време в съответната Община. Ако заведението ще има маси навън, в имот, който не е частна собственост, съответно ви трябва разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост, за което ползване заплащате ежемесечно такса. Всички изброени документи се подават в „Търговски отдел” на съответната Община. Таксите и сроковете при различните Общини са различни. Препоръчваме да посетите уеб сайта на Общината, в която ще се намира вашия обект, от където ще можете да получите повече информация за документи, такси и срокове (от 7 до 30 дни), и изобщо всичко необходимо, свързано с регистрацията на търговски обект. В София, например, експресната регистрация на тротоарно право ще ви струва между 125 и 250 лева в зависимост от зоната и броя на институциите.

Търговецът е длъжен да постави в близост до входа на търговския обект надпис на български език, който съдържа името на фирмата, адреса на управление на търговеца; името и фамилията на лицето, отговорно за обекта; работното време на търговския обект.

Водомерите, електромерите и топломерите на обекта трябва да регистрирате/прехвърлите на името на вашето юридическото лице (фирма). Обърнете се към съответния доставчик какви документи изисква да представите.

Наред със задвижване на процедурата по придобиване на разрешителни, ще е необходимо да търсите персонал на заведението по критерии, които предварително сте записали. Трябва да сте наясно от какви длъжности и от колко позиции ще имате нужда. Не правете компромис с избора на най-подходящите според вас хора. След като сте провели интервютата и сте одобрили персонал, трябва да сключите трудови договори. Ако няма да управлявате вие бизнеса, трябва да назначите Управител. Работещите и Управителят трябва да разполагат с актуално заверена лична здравна книжка. Ако нямат заверена или издадена здравна книжка до сега, това става с провеждане на изследвания в лаборатория, където правят и заверка.

3. След като сте преминали успешно през търговската регистрация, ако вашето заведение е с над 12 места за сядане, то подлежи на задължителна категоризация. Заведенията се категоризират от една до пет звезди, в зависимост от изпълнението на съответните изисквания (повече информация за тях ще откриете в Приложение № 3 на наредбата за категоризиране на търговските обекти). Процедурата по категоризацията се извършва от отдел „Категоризация” на Общината по местонахождение на обекта. Таксите за категоризация варират в зависимост от местата. Удостоверението е валидно за срок от 5 години.

4. Авторски права за изпълнители. Не знам да има заведение без музика. Когато имате заведение, музиката се използва за търговски цели, което означава, че трябва да заплащате авторски права за нейното използване. За целта сключвате договори с двете организации, които събират и разпределят таксите за изпълнителите – Музикаутор и ПРОФОН. Запознайте се с условията на техните интернет сайтове.

Съгласно кодекса на труда, трябва да осигурите договор със служба по трудова медицина и да спазите предписанията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Осигурете противопожарната охрана и безопасност на заведението с набелязване на необходимите мерки.

Искам да обърна специално внимание на важността при избора на доставчици на продукти и услуги за заведението. Продуктите и услугите, които купувате, трябва да са качествени и на добри цени. От този избор до голяма степен зависи дали заведението ще съществува дълго. Помислете за възможните начини на плащане в ресторанта. Плащане единствено и само в брой вече е отживелица.

Други важни неща, за които трябва да помислите, различни от задължителните изисквания:

 • Мебели и оборудване - ако са по поръчка, съобразете с времето за доставка, настоявайте за безплатен транспорт;
 • Кухня и кухненско оборудване – използвайте добре работещи качествени уреди и прибори, защото евтините излизат безкрайно скъпо;
 • Осветление – важно е, защото от него зависи как ще изглежда цялостния интериор на заведението. Съобразете се с изискванията за осветеност на помещението;
 • Отопление – помислете как да се осъществява ефективно и природосъобразно;
 • Вентилация – отговорете на съответните изисквания, освен това миризмата на готвено не е приятна на никого;
 • Санитарни помещения – чистотата и поддръжката им трябва да е безупречна. Не се съмнявайте, че репутацията на заведението ще зависи от това;
 • Меню и ценоразпис – да съдържат необходимата информация без да са заблуждаващи, да са добре изглеждащи. Ако имате много клиенти чужденци, задължително включете ползвания от тях език;
 • Техническо обезпечаване – купувайте уреди с максимална гаранция и добри условия за сервизна поддръжка;
 • Софтуерна програма (необходима е при повече разполагаеми места и особено в заведенията за хранене, където ще се предлага храна) – отговаря на въпроса как ще се управляват ресурсите, поръчките, сметките и плащанията;
 • Консумативи и аксесоари – защото детайлите са важни;
 • Охрана на обекта и застраховка – би било безкрайно неприятно още преди откриването на ресторанта, той да бъде разбит и ограбен.

След като сте решили въпросите с разрешителните, оборудването, персонала, доставките и прочие, можете да планиране деня на откриването на вашето заведение. Промотирайте широко това събитие. Постарайте се това да се превърне в събитие, за което дълго ще се говори.

На бъдещите собственици на заведение препоръчвам да се запознаят със следните документи:

 1. Закон за храните;
 2. Закон за защита на потребителите;
 3. Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
 4. Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на съответната Община;
 5. Наредба за категоризиране на туристическите обекти на съответната Община;
 6. Закон за тютюна и тютюневите изделия.

Предлагаме индивидуална консултация как да отворите питейно заведение: кафе-аперитив, винарна, пивница (кръчма), бирария, кафе-сладкарница: сладкарница, сладоледен салон, кафене, кафе-клуб, кафетерия, чайна, бар: коктейлбар, кафе-бар, бар-конгресен център, бар-спортен център, лоби бар, дискотека, бар-клуб, пиано-бар, бар-казино, бар-вариете, нощен бар, заведение за бързо обслужване: снекбар, бистро, фастфууд (бърза закуска), закусвалня, ресторант: класически ресторант, специализиран ресторант.

 

V Consulting Bulgaria съдейства за справяне с процедурата по регистрация на заведение и получаване на необходимите разрешителни. Предлагаме съдействие в три варианта:

 1. ) индивидуална консултация на цена 48 лева;
 2. ) информация за процедурата, кои са институциите и попълване на формулярите на цена 250 лева;
 3. ) представителство пред институциите, подаване на документи и получаване на необходимите разрешителни на цена от 300-400 лева.

СТАРТИРАЙТЕ БИЗНЕСin BULGARIA

 

РАБОТАТА НИ НОСИ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

 •  

  Team Member

  ВЕСЕЛА ЧЕРНЕВА-ЯНКОВА

  Тя е консултант по бизнес, професионален мениджър, икономист. Притежава професионална квалификация по бизнес администрация и магистърска степен по стопанско управление от СУ „Климент Охридски”. Също така е магистър по философия, с диплома от същия Университет. Има редица специализации в областта на мениджмънта, управлението на проекти и търговията. Заемани длъжности: изпълнителен директор и член на съвета на директорите, мениджър "развитие на бизнеса", стратегически консултант по организационно развитие. Весела Чернева-Янкова e член на "Съюз на икономистите в България" и експерт по проекта Business Ready, удостоена със сертификат за признание от Световна Банка.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Име и фамилия*:
Телефон*:
e-mail*:

КОНТАКТИ

СЕДАЛИЩЕ

гр. София, ул. "Павел Красов" №5а

ТЕЛЕФОНИ

02 973 67 08, 0886 168 108