РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПРОДАЖБА И ТЪРГОВИЯ С ЦИГАРИ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

 

Ако във Вашия търговски обект - магазин или заведение ще продавате алкохол и цигари или ще се пуши наргиле, за продажбата на алкохол вече не се изисква лиценз, но за продажбата и употребата на тютюневи изделия, е необходимо да подадете пакет от документи в Териториална дирекция "Митници" за издаване на разрешитетелно. Процедурата се състои в една стъпка, като представяте следните документи:

 • Заявление по образец, където попълвате фирмените данни на Вашите доставчици на тютюневи продукти;
 • Копие на документ за въвеждане в експлоатация на обекта;
 • Копие на Документ за собственост или Договор за наем;
 • Декларация от името на представляващия, че не е в производство по несъстоятелност;
 • Копие на свидетелството за регистрация на фискално устройство.

Законовият срок за издаване на разрешителното за продажба на тютюневи изделия е 14 дни.

.

V consulting Bulgaria предлага индивидуална консултация как да отворите магазин за алкохол и продажба на цигари на цена 48 лева. Съдействаме за издаване на разрешително за търговия и продажба на тютюневи изделия на територията на цялата страна на стойност 175 лева.

СТАРТИРАЙТЕ БИЗНЕСin BULGARIA

 

РАБОТАТА НИ НОСИ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

 •  

  Весела Чернева-Янкова

  ВЕСЕЛА ЧЕРНЕВА-ЯНКОВА

  Тя е консултант по бизнес, професионален мениджър, икономист. Притежава професионална квалификация по бизнес администрация и магистърска степен по стопанско управление от СУ „Климент Охридски”. Също така е магистър по философия, с диплома от същия Университет. Има редица специализации в областта на мениджмънта, управлението на проекти и търговията. Заемани длъжности: изпълнителен директор и член на съвета на директорите, мениджър "развитие на бизнеса", стратегически консултант по организационно развитие. Весела Чернева-Янкова e член на "Съюз на икономистите в България" и сътрудник на Световна банка по проекта "Doing business", удостоена със сертификат за признание.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Име и фамилия*:
Телефон*:
e-mail*:

КОНТАКТИ

СЕДАЛИЩЕ

гр. София, ул. "Павел Красов" №5а

ТЕЛЕФОНИ

02 973 67 08, 0886 168 108